dav


365 dni v Babnem Polju. Z roba, a ne zarobljena

Štirje letni časi v Babnem Polju

 

1. december 2019 (prva adventna nedelja) ob 15.00 uri, večnamenski objekt v Babnem Polju.

dav

Babno Polje (Foto Alenka Veber)

365 dni v Babnem Polju. Na robu, a ne za(rob)ljena.
Motivacijsko predavanje: – kako uiti iz navidezne cone ugodja in pre(živ)eti; – kako ponovno s(hoditi) in kaj ima pri tem ne(okrnjena) narava? In kaj imajo pri tem ljudje?
Predavanje prepleteno s fotografijami, ki jih je Alenka Veber Rihtarjeva naredila na sprehodih.
Vstop prost.
Večnamenski objekt (nekdanja podružnična šola).

Dogodek sofinancira Občina Loška dolina

O predavateljici

oznor

Bab(i)no Polje (Foto Alenka Veber)

02 Alenka_Veber_Foto_Jaka_Gasar

Alenka Veber (Foto Jaka Gasar)

Alenka Veber, univ. dipl. soc. del., se je rodila 31. maja 1968 v Piranu. Otroštvo in zgodnjo mladost je preživela v domačem kraju staršev – v Babnem Polju na Notranjskem. Po koncu srednje šole v Postojni je leta 1988 nadaljevala študij v Ljubljani. Od oktobra 1991 do aprila 2018 je bila redno zaposlena kot urednica knjižnih izdaj pri najstarejši slovenski založbi Celjski Mohorjevi družbi.

Je avtorica več sto poljudnih prispevkov o slovenski kulturni in naravni dediščini, predvsem pa je ljubiteljska etnologinja, fotografinja in turistična vodnica, mentorica študijskih krožkov ter predavateljica.

V letu 2018 se je po petintridesetih letih domotožja in tridesetih letih življenja in dela v Ljubljani odločila, da se za stalno vrne domov in se v celoti posveti delu v zavodu, ki ga je ustanovila leta 2011. Nevladni in neprofitni zavod je poimenovala po domačijskem imenu domačije, kjer je odraščala – Zavod Rihtarjeva domačija, zavod za izobraževanje, kulturo, razvedrilno in rekreacijsko dejavnost ter turizem.

dav

Babno Polje (Foto Alenka Veber)

Zavod se ukvarja z delom na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, turizma, interpretiranja in ohranjanja kulturne in naravne dediščine, trajnostnega razvoja podeželja in sožitja z naravo, organizacijo prostočasnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnosti ter kulturno, raziskovalno, založniško, informacijsko in komunikacijsko dejavnostjo.

Namen zavoda je pomagati ljudem in drugim organizacijam pri doseganju izboljšanja kvalitete življenja na telesni, duševni in duhovni ravni. To skuša zavod doseči z organizacijo izobraževalnih prireditev, organiziranjem priložnostnih muzejskih razstav, vodenjem strokovnih ekskurzij in pohodov, s predavanji ter z izdajanjem in založništvom publikacij s področja kulture, naravne dediščine, etnologije, antropologije, zgodovine, ekologije in turizma.

Nagrade in priznanja

Priznanje v akciji Ljudje odprtih rok

Bronasti grb Občine Loška dolina

Pisna zahvala Društva Univerza za tretje življenjsko obdobje

Izobrazba

Fakulteta za socialno delo

Mentorica študijskih krožkov (izobrazba pridobljena na Andragoškem centru Slovenije)

Mojster fotografije II. stopnje Fotografske zveze Slovenije

Turistična vodnica po Zelenem krasu

Čebelarsko turistična vodnica

Turistična vodnica po biosfernem območju Škocjanskega regijska parka

Kot predavateljica/mentorica redno sodeluje:

Center za izobraževanje Trebnje

Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Škofja Loka

Društvo upokojencev Rakek

Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica

Ljudska univerza Postojna

Osrednja knjižnica Celje

Razvojni izobraževalni center Novo mesto

Center starejših Horjul

Center starejših Notranje Gorice

Center starejših Loški Potok

Center starejših Cerknica

Kaj so študijski krožki

Študijski krožek Pod domačo streho v Centru starejših v Cerknici (Foto: Alenka Veber)

Študijski krožek Pod domačo streho v Centru starejših v Cerknici (Foto: Alenka Veber)

Študijski krožki so majhne skupine za neformalno učenje, kjer se zbirajo, učijo in družijo radovedni ter s svojimi rezultati prispevajo h kvaliteti bivanja. Delujejo po vsej Sloveniji in so priložnost za druženje in delovanje v okolju predvsem za tiste, ki so jim bile standardne oblike izobraževanja težko dostopne. Cilj študijskih krožkov je tudi promocija vseživljenjskega učenja, znanja in delovanja za dejavno vključevanje v sodobno družbo, za razvoj podeželja in za osebni razvoj.

Izvedeni študijski krožki v letu 2017/2018

Čebela – žlahtna spremljevalka slovenske kulture, Škofja Loka

Ljubljanica – reka sedmerih imen, Babno Polje

Šviga švaga čez dva praga – Center starejših Notranje Gorice

Pregovori – bakreni novci znanja, Center starejših Horjul

Študijski krožki v letu 2018/2019

Pod domačo streho, Center starejših Cerknica

Kaj bi ne vriskal, kaj bi ne pel, Center starejših Loški Potok

Skriti biseri Slovenije, Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje

Radosti Alzheimerjeve bolezni, Babno Polje

Modrost je najboljši popotni tovariš, Notranje Gorice

Slovenska dežela v pripovedi in legendah, Notranje Gorice

Zavod Rihtarjeva domačija

536Huawei do 28062018

Rihtarjeva kašča v Babnem Polju

V domačem kraju skrbno in zavzeto ohranja dediščino svojih prednikov, še posebej rojstne domačije prastrica.

Leta 2011 je ustanovila zavod in ga poimenovala po domačijskem imenu domačije – Zavod Rihtarjeva domačija, zavod za izobraževanje, kulturo, razvedrilno in rekreacijsko dejavnost ter turizem je leta 2011 ustanovila Alenka Veber.

Zavod se ukvarja z delom na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, turizma, interpretiranja in ohranjanja kulturne in naravne dediščine, trajnostnega razvoja podeželja in sožitja z naravo, organizacijo prostočasnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnosti ter kulturno, raziskovalno, založniško, informacijsko in komunikacijsko dejavnostjo.

Urednica in turistièna vodnica Alenka Weber na . V Babnem polju 21.2.2017[Alenka Weber.vodièka.Rihtarjeva domaèija]

Alenka Veber (Foto Mavric Pivk)

Namen zavoda je pomagati ljudem in drugim organizacijam pri doseganju izboljšanja kvalitete življenje na telesni, duševni in duhovni človeški ravni. To skuša zavod doseči z organizacijo izobraževalnih prireditev, organiziranjem priložnostih muzejskih razstav, vodenjem strokovnih ekskurzij in pohodov, s predavanji ter z izdajanjem in založništvom publikacij s področja kulture, naravne dediščine, etnologije, antropologije, zgodovine, ekologije in turizma.

Zavod si prizadeva za promocijo znanja o slovenski zgodovini in dediščini ter s tem zdravega domoljubja med Slovenci kot tudi za spodbujanje tesnejših vezi med matično Slovenijo, zamejstvom in tujino.

V letu 2014 je zavod začel s prenovo rojstne domačije notranjskega izseljenskega pisatelja Franka Trohe Rihtarjevega.

Zavod se financira pretežno s sredstvi ustanoviteljice ter donatorskimi in sponzorskimi sredstvi.

Predavanja

Podobe Škotske

Zbogom, kranjska dežela, nikoli več te ne bom videl

Zatišni predeli Slovenije

Triglavski narodni park

Dediščina podeželja

Kdor se čebel boji, medu ne dobi – paberkovanje po čebelarski dediščini

Slovenski muzeji – zakladi naše dediščine ali ropotarnice

Duhovito in hudomušno  – po babje – osebnostna duhovna rast

Na robu, a ne zarobljena


Komentiraj

Obvezna polja so označena z *. Lahko pa uporabite tudi Facebook prijavo.