IMG_20190226_161250


ACS_ozek

 

 

 

 

Študijski krožek pod vodstvom Alenke Veber

Študijski krožek pod vodstvom Alenke Veber. Foto Alenka Veber

V šolskem letu 2018/2019 mentorica študijskih krožkov Alenka Veber vodi študijske krožke v občini: Bloke, Cerknica, Loška dolina, Loški Potok in Notranje Gorice.

Značilnosti krožkov

Študijski krožek predstavlja organizirano infrastrukturo za samostojno učenje odraslih, za katero je tipičen proces prostovoljnega ustvarjalnega in demokratičnega sodelovanja ob spoštljivi plodni razpravi. Prične se s socio-kulturno animacijo in konča z akcijo. V njem potekata usklajevanje in skrb za skupno dobro. Tipični elementi srečanja so: pozdrav, pravila, razprava, povzetek in načrt nadaljevanja, evalvacija.

Za krožek je značilna osebna komunikacija. Zanjo je potreben stik, ki izpostavlja izbiro bolj od nadzora ter omogoča izrabo notranjih virov. Družbene okoliščine, ki spodbujajo samostojno učenje, torej vsebujejo kar najmanjšo mero poskusov prevladovanja in apatije. Komunikacija ni vedno neposredna in prav tako kot vzpostavljanje stika potrebuje čas. Kot vsi procesi je tudi komunikacija počasna in draga, lahko tudi dolgočasna, zato so zanjo ključni notranji viri, dobronamernost, odkritost in strpnost.

Sodelujoči vzpostavijo stik na ravni vsebine, odnosov ali vrednot, zato sta potrebna empatija in čas za podoživljanje, ustvarjanje notranjih slik, občutkov, ki jih posamezniki zaznavajo selektivno, skladno z njihovimi izkušnjami, ki delujejo kot fiziološki in psihološki filter.

Učenje v študijskih krožkih vodi v konkretne zaključke – izdelke, dogodke, zbližanja stališč, osebno bližino in odprtost za novosti ob trdni identiteti na katerikoli ravni. (Vir: https://sk.acs.si/izkaznica/znacilnosti-krozkov)

 

MIZS

Zavod Rihtarjeva domačija in Rihtarjeva kašča, Alenka Veber, s. p. sta se v šolskem letu 2018/2019 prijavila na razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za sedem študijskih krožkov.

Študijski krožek Pod domačo streho je v Centru starejših Deos v Cerknici financiral Zavod Rihtarjeva domačija v celoti.

SK_logo

 

Trenutno mentorica študijskih krožkov Alenka Veber vodi štiri krožke.

 

Študijski krožek Pod domačo streho v Centru starejših v Cerknici (Foto: Alenka Veber)

Študijski krožek Pod domačo streho v Centru starejših v Cerknici (Foto: Alenka Veber)