Dan vodnikov Foto Alenka Veber 168


Zavod Rihtarjeva domačija

Zavod Rihtarjeva domačija

Zavod Rihtarjeva domačija vas v sodelovanju s

Klubom profesionalnih turističnih vodnikov Slovenija vabi na celodnevno izobraževanje

TURIZEM MOJA BODOČNOST,

DOSTOPNI TURIZEM IN VODENJE SKUPIN S POSEBNIMI POTREBAMI

Logotip SLO

Sobota, 9. januar 2016, od 10.00 do 17.00 dalje v večnamenskem objektu v Babnem Polju

(200 m desno od Rihtarjeve domačije).

Program

Mateja Kregar Gliha

Mateja Kregar Gliha

Mateja Kregar Gliha

Turizem – moja bodočnost

Dominika Koritnik Trepel

Dan vodnikov Foto Alenka Veber 183

Dominika Koritnik Trepel

Dostopni turizem in          vodenje skupin s posebnimi potrebami

Kotizacija

15,00 / 18,00  EUR

Rok za prijave je četrtek, 7. januar 2016.

Kotizacijo nakažite na:

Zavod Rihtarjeva domačija │Babno Polje 67 │ 1386 Stari trg pri Ložu

TRR:IBAN SI56 0201 0025 9598 932 (NLB d.d.) Davčna: 37808486 BIC banke: LJBASI2X

SKLIC: 009-2016

NAMEN: Ime in priimek

ZNESEK: 18 EUR, za člane ZRD 15 EUR

 

 

Glavni pokrovitelj in sponzor

KLUB PROFESIONALNIH TURISTIČNIH VODNIKOV SLOVENIJE

 

 

Ostali pokrovitelji

Ars Viva, Zavod za kulturno integracijo in socializacijo družbenih skupin, Podcerkev

Društvo ljubiteljev Križne jame, Bloška Polica

Etnološka zbirka Palčava šiša, Plešce

Narodni muzej Slovenije, Grad Snežnik

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG) Pintar, Čabar

Selankin mlin, Plešce

Malinaričeva žaga, Plešce

Park vojaške zgodovine Pivka

RRA Zeleni kras, d. o. o.

Turistično društvo Pudgura, Studeno

Zavod Rihtarjeva domačija, Babno Polje

Zavod za ohranjanje naravne in kulturne dediščine, Muzej Cerkniškega jezera Jezerski Hram Kebe

 

Kaj boste na izobraževanju pridobili?

Predavateljici, obe z več kot dvajsetletnimi delovnimi izkušnjami v turizmu, nam bosta med drugim odgovorili na vprašanja:

Turizem – dejavnost bodočnosti? Kje je lahko moje mesto v turistični dejavnosti? Turistični vodnik – najpomembnejši člen v verigi turistične ponudbe? Kako oblikovati ceno, da bo prav za mene in potrošnika?

Kdo so osebe s posebnimi potrebami? Kakšna so osnovna pravila pri vodenju skupin s posebnimi potrebami? Ali trend izletov in potovanj, v katerih so udeležene omenjene skupine, narašča ali pada? Ali je Slovenija dostopna za skupine s posebnimi potrebami?

 

Zavod Rihtarjeva domačija, zavod za izobraževanje, kulturo, razvedrilno in rekreacijsko dejavnost ter turizem je leta 2011 ustanovila Alenka Veber.

Zavod se ukvarja z delom na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, turizma, interpretiranja in ohranjanja kulturne in naravne dediščine, trajnostnega razvoja podeželja in sožitja z naravo, organizacijo prostočasnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnosti ter kulturno, raziskovalno, založniško, informacijsko in komunikacijsko dejavnostjo.

Namen zavoda je pomagati ljudem in drugim organizacijam pri doseganju izboljšanja kvalitete življenje na telesni, duševni in duhovni človeški ravni. To skuša zavod doseči z organizacijo izobraževalnih prireditev, organiziranjem priložnostih muzejskih razstav, vodenjem strokovnih ekskurzij in pohodov, s predavanji ter z izdajanjem in založništvom publikacij s področja kulture, naravne dediščine, etnologije, antropologije, zgodovine, ekologije in turizma.

Zavod si prizadeva za promocijo znanja o slovenski zgodovini in dediščini ter s tem zdravega domoljubja med Slovenci kot tudi za spodbujanje tesnejših vezi med matično Slovenijo, zamejstvom in tujino.

V letu 2014 je zavod začel s prenovo rojstne domačije notranjskega izseljenskega pisatelja Franka Trohe Rihtarjevega.

Zavod se financira pretežno s sredstvi ustanoviteljice ter donatorskimi in sponzorskimi sredstvi.

Zavod Rihtarjeva domačija – Babno Polje 67 – 1386 Stari trg pri Ložu

info@rihtarjeva-domacija.si – www.rihtarjeva-domacija.si

00 386 41 260 985

 

 

 

Pokrovitelji


Komentiraj

Obvezna polja so označena z *. Lahko pa uporabite tudi Facebook prijavo.