LD Babno Polje


Prapor LD Babno Polje

Prapor Lovske družine Babno Polje

LD Babno Polje ima danes 19 članov in gospodari na 2000 ha površine; od tega je 80 % hribovitega sveta, drugo so polja. Število lovcev – med njimi so se stkala številna prava prijateljstva – se ujema z zaželenim številom za sredogorska lovišča takšne velikosti. Povprečna starost lovcev je 53 let, kar pomeni, da gre v primerjavi z drugimi družinami sicer za razmeroma mlado druščino, ki pa bi jo morali v prihodnosti še pomladiti. Žal med mladimi Babnopoljci ni čutiti posebnega zanimanja za vstop v zeleno bratovščino in le želimo si lahko, da bomo praznovali tudi 70- in 80-letnico naše LD. Vsekakor vemo, da se moramo nenehno učiti in se prilagajati novim razmeram v slovenskem lovstvu.

Lovci LD Babno Polje skrbimo za 40 solnic, 8 krmišč, 1 mrhovišče, 10 kaluž, 3 zaprte visoke preže in 12 odprtih prež. Glavna divjad v lovišču je srnjad in jelenjad, divji prašiči pa so navzoči občasno, predvsem če dobro obrodi bukev. Zastopane so tudi zveri: medved, volk, ris, lisica, kuna, divja mačka in jazbec. Lahko rečemo, da imamo urejeno in kakovostno lovišče, v katero vsako leto vlagamo veliko prostovoljnega dela in ga velikokrat namesto s puško obiskujemo s krampom in lopato.

Lovska družina Babno Polje na praznovanju 60 letnice delovanja

Član NO Janez Škrlj ob praznovanju 60. letnice delovanja

Naše lovišče je v središču gojitvenega območja medveda. V obdobju med letoma 1983 in 2008 je bilo v lovišču LD Babno Polje uplenjenih 12 medvedov. Večino medvedov so uplenili lovci od drugod, dva medveda je uplenil naš lovec Milorad Stojanovič, enega pa Dragan Vasiljevič, ki je kot gospodar večkrat uspešno spremljal lovske goste pri lovu na našo največjo zver. Da je medved stalno navzoč, pričajo tudi brlogi, ki jih je v našem lovišču vsaj 7 do 8, sploh pa mrhovišče v Beriščkovi dragi velja za eno najbolj obiskanih daleč naokoli.

Včasih so k nam prihajali tudi tuji lovski turisti na lov na srnjaka in jelena. Danes teh oblik lovskega turizma nimamo več.

Praznovanje šestdeset letnice

Člani LD Babno Polje in drugi gostje na praznovanju 60. letnice Družine.

Med pomembnejše in organizacijsko zahtevnejše vsakoletne dogodke sodijo lovi prijateljstva, ki jih organiziramo v začetku decembra in jih obišče več kot 60 lovcev z različnih koncev Slovenije in po tradiciji tudi iz Hrvaške. Gre za tradicionalen lov, ki ga je LD pred osamosvojitvijo organizirala na dan republike (29. 11.).

LD Babno Polje vsako jesen organizira vedno dobro obiskan družinski piknik, ki se ga udeležijo družine lovcev in gostje iz prijateljskih lovskih družin. Na ta način nadaljujemo tradicijo zadnjih pogonov, ki so jih po pripovedovanju našega najstarejšega člana Antona Mestnika nekoč prirejali na silvestrovo. Med pomembnejše dogodke v novejši zgodovini sodijo odprtje prizidka koče, razvitje prapora, ki je bilo 3. julija 1983, in slavnost ob podpisu sporazuma med ZLD Notranjske in LD Tetrijeb iz hrvaškega Čabra, ki je bila leta 2002 v naši lovski koči. Naj omenimo še srečanje lovskih mojstrov in lovskih čuvajev leta 2004 in kinološki prireditvi, ki ju je naša LD organizirala v sodelovanju z LKD Cerknica.

V šestih desetletjih obstoja smo lovci v lovišču zgradili pomembno infrastrukturo. Med novejše pridobitve štejemo hladilnico, opremljeno s komoro, ob koči z jurčkom in baliniščem pa imamo še lovsko sobo v Zadružnem domu. Člani vzorno kosijo več lazov v lovišču in skrbijo, da se ne bi zarasli. V lovišču opravljajo tudi druga dela in imajo vsako leto skupinske delovne akcije.

Ena od pomembnih in svojevrstnih značilnosti naše LD je odprtost za lovce od drugod. Tako so tudi nekateri današnji člani iz oddaljenih krajev Slovenije pa tudi iz sosednje Hrvaške. Naša LD je v tem pogledu dejansko nekaj posebnega in izraža sodobnega demokratičnega duha, ki vlada v naših vrstah. Vsekakor naj omenimo tudi dobre odnose z LD Sabotin iz Goriških brd in sodelovanje z LD Iga vas, loviščem Jelen-Snežnik in lovskim društvom Tetrijeb iz Čabra. LD Babno Polje tudi v takšnih sodelovanjih sledi temeljnim načelom, ki jih je slovenska lovska organizacija postavila davnega leta 1907. Prav tovarištvo je ena temeljnih značilnosti lovstva na Slovenskem, LD Babno Polje pa s takšnimi sodelovanji skrbi za povezanost lovcev na Notranjskem. Zavedamo se, da je naša prva in poglavitna naloga varovati divjad. To je v zdajšnjih časih, ko javnost kritično ocenjuje lovce, še toliko pomembneje. Skrbimo tudi za dobre odnose s kmeti in obravnavamo vsako zahtevo po povrnitvi škode zaradi divjadi.

Člani LD Babno Polje tudi danes posvečamo pozornost lovski kinologiji. Tako imamo pet rodovniških lovskih psov, ki nam pomagajo pri jesenskih skupnih lovih: dve resasti jazbečarki, eno brak jazbečarko, eno brandel brakinjo in enega lovskega terierja. Kinologija je bila pri slovenskih lovcih dolgo zapostavljena, zato ji kaže v prihodnje posvetiti še več časa in dela.

Tudi v prihodnje si želimo uspešno varovanje naravne dediščine, saj lov ni le šport. Oziramo se v čase, ko slovenski človek še ni bil gospodar svoje zemlje, ohranjamo stare lovske šege in navade, po drugi strani pa se nenehno izobražujemo in odgovorno zremo v prihodnost slovenskega in babnopoljskega lovstva ter lovske kulture.

Po različnih virih spisal Jane Weber.

Izdano leta 2008 ob praznovanju 60-letnice LD Babno Polje, 15. 11. 2008

Seznam članov LD Babno Polje za leto 2011: Franc Bajc, Pero Ilič, Blaž Lipovac, Anton Mestnik, Bojan Mlakar, Franc Mlakar, Peter Mlakar, Ognjen Mrvoš, Miroslav Podobnik, Ivan Poje, Milorad Stojanovič, Janez Škrlj, Mirko Troha, Rajko Troha, Srečo Troha, Viktor Troha, Dragan Vasiljevič, Boris Vesel, Jane Weber.

Informacije:

LD Babno Polje

Babno Polje 3

1386 Stari trg pri Ložu

ldbabnopolje@gmail.com

© LD Babno Polje, Babno Polje 2012

 

 

 

 

 


Komentiraj

Obvezna polja so označena z *. Lahko pa uporabite tudi Facebook prijavo.