Gasilsko društvo Babno Polje


Zgodovina Prostovoljnega gasilskega društva v Babnem Polju

Anton Lipovec, predsednik PGD Babno Polje

Fotografije iz arhiva PGD Babno Polje

 

Prva gasilska četa leta 1921

Na požrtvovalno prizadevanje šolskega upravitelja Milana Groma, je bilo 19. julija 1924 ustanovljeno prostovoljno gasilsko društvo v Babnem Polju. Ljudstvo je z navdušenjem pozdravilo to koristno ustanovo. Prva gasilska četa je štela 21 članov. Vsako nedeljo so se dobivali in izvajali gasilske vaje, vsako leto pa so priredili vrtno veselico. Prvi upravni odbor so sestavljali Grom Milan, Konc Janez, Poje Peter in Maršič Alojz.

Občina Stari trg je leta 1925 društvu odstopilo rabljeno brizgalno na ročni pogon. Brizgalni je ob prejemu botrovala gostilničarka Lipovec Valentina iz Babnega Polja.

Prva gasilska brizgalna

Društvo si je zelo prizadevalo za nabavo gasilske opreme. Za namen pridobivanja sredstev za nakup opreme je bila pod okriljem PGD ustanovljena tudi dramska sekcija. Poleg Babnega Polja so s predstavami gostovali tudi po sosednjih vaseh: v Novem Kotu, Prezidu in po Loški dolini. Vsa na ta način zbrana sredstva so šla za opremo in uniforme. Ker v začetnih letih gasilskega doma še ni bilo, je bila vsa oprema shranjena po vaških skednjih in ni bila zbrana na enem mestu. Ves čas obstoja PGD je obstajala želja da bi si zgradili lastni gasilski dom. V ta namen so kupili Andrejevo parcelo pri cerkvi sv. Nikolaja, da bi tam postavili dom, toda lokacija se jim ni zdela primerna, zato so parcelo zamenjali za Podlipčevo parcelo ob glavni cesti proti Prezidu in se pripravljali na gradnjo, toda gospodarska kriza jim je delo preprečila. Kasneje so parcelo prodali in kupili Logarčkovo hišo ob cesti z namenom, da jo preuredijo v gasilski dom. To jim je začasno preprečila II. svetovna vojna. Za namene vojne so bile pobrane tudi uniforme, ki so bile kupljene za namene PGD.

Gasilska desetina po vaji leta 1939

Med drugo svetovno vojno je Babno Polje, ki je premoglo 500 ljudi, skoraj izkrvavelo. Vojna je terjala 90 človeških žrtev, od tega 53 članov PGD Babno Polje. Med vojno je bila gasilska organizacija v mirovanju, po vojni pa je želja po gasilskem domu zopet zaživela. Hišo, ki je bila pred vojno kupljena za gasilski dom, so porušili in na tem prostoru začeli graditi zadružni dom, kjer so našli svoj prostor poleg gasilcev tudi kulturno društvo in razna druga gibanja v vasi. Dom je bil zgrajen z udarniškim delom in odprt 1. maja 1951. Po šestih letih so gasilci odstopili prostore Kovinoplastiki Lož, ki je zagotavljala glavni vir zaslužka prebivalcev vasi.

Praznovanje 50-letnice PGD Babno Polje

Leta 1968 so dobili prvo motorno brizgalno. Po nekaj letih so dobili svoje prostore nazaj in tako je bila leta 1974 otvoritev gasilskega orodišča. Leta 1983 so z Kovinoplastiko Lož dosegli sporazum tako, da jim je odstopila del prostorov v trajno last. Te prostore so adaptirali, ter popravili streho.

Prvi gasilski avto

Leta 1976 pa je bil kupljen prvi gasilski avto, s katerim se je gasilsko društvo precej moderniziralo, saj so bili zaradi vozila precej hitrejši na poti do kraja požara. Omenjeni avto je zvesto služil društvu do leta 1999. Leta 1999 je bilo nabavljeno sodobno terensko vozilo, ki je tudi primerno opremljeno in pa predvsem bolj zmogljivo in zanesljivo.

Društvo je do sedaj vodilo 7 predsednikov, enoti poveljevalo 10 poveljnikov. Trenutno društvo šteje 80 članov in sicer:

37 operativnih članov

20 podpornih članov

7 veteranov

13 pionirjev

3 mladince

Poleg sodelovanja z društvi v zvezi društvo aktivno sodeluje tudi z društvom DVD (dobrovoljno vatrogasno društvo) Prezid iz sosednje hrvaške. Tesne stike ohranjamo z sodelovanjem na vajah, obiskovanjem proslav, sodelovanje na skupščinah, sploh pa pri pomoči v primerih nesreč in požarov. Skupaj z ostalimi društvi v vasi pa sodelujemo tudi pri vseh večjih vaških akcijah.

 

PGD Babno Polje

Babno Polje 3

1386 Stari trg pri Ložu

 

Upravni odbor:

PREDSEDNIK PGD Babno Polje: LIPOVEC ANTON

POVELJNIK PGD Babno Polje: JANEŽ ANTON

POJE DEJAN – tajnik

TROHA TADEJ

JANEŽ DAMJAN

OŽBOLT JANEZ

JANEŽ BERTA – blagajnik

OŽBOLT JELKA – mentor mladine

TROHA ALOJZ – predstavnik veteranov

HELENA ANTONČIČ – predstavnica članic

 

NADZORNI ODBOR:

Ožbolt Jože – predsednik

Urbiha Peter,

Mlakar Tomaž

 

ČASTNO RAZSODIŠČE:

Šoštarič Andrej

Troha Peter

Poje Janez

Janež Ivan

Janeš Ivan

 

 


Komentiraj

Obvezna polja so označena z *. Lahko pa uporabite tudi Facebook prijavo.