Župnijska cerkev sv. Nikolaja v Babnem Polju


Iz zgodovine župnijske cerkve sv. Nikolaja v Babnem Polju

Župnijska cerkev sv. Nikolaja v Babnem Polju

Pomembne zgodovinske podatke iz življenja župnijske cerkve sv. Nikolaja je zbral župnik Janez Kebe in jih objavil v dveh knjigah Loška dolina z Babnim Poljem I. del (Ljubljana, 1996) ter v drugem delu Loška dolina z Babnim Poljem (Ljubljana, 2002). Iz Kebetovih omenjenih knjig tudi povzemamo poglavitnejše podatke ž. c. cerkve sv. Nikolaja vse od prve omembe cerkve.

Cerkev sv. Nikolaja v Babnem Polju pa opisuje tudi prvi babnopoljski učitelj Theodor Schuller v knjigi Logaško okrajno glavarstvo (Logatec, 1889). Omenjena knjiga prinaša tudi še vedno aktualen zemljepisni in zgodovinski opis Babnega Polja. Knjiga Logaško okrajno glavarstvo je prvi ponatis doživela šele leta 2004 (Logatec) v izdaji Literarnega društva Zeleni oblaki.

Theodor Schuller je omenjenega leta zapisal: “… Sredi dolge vasi stoji precej lična podžupnijska cerkev s tremi altarji. … Župnijsko poslopje stoji že devet let zapuščeno. Oddaljeno je le-to poslopje od cerkve dokaj. (približno 500 m, op. Alenka Veber)

Cerkev sv. Nikolaja se prvič omenja leta 1526. Po izročilu je cerkev stala izven vasi na vzpetini pri sedanji cesti (t. i. Zavodi). Čeprav so Turki 1528 vas popolnoma požgali, vidimo, da cerkev sv. Nikolaja niso uničili. Če bi jo požgali, je malo verjetno, da bi druge vasi cerkev obnovile, ker je morala vsaka soseska sma skrbeti za svojo cerkev.

Cerkev sv. Nikolaja v Babnem Polju odeta v sneg

Dekan Nebois leta 1793 v poročilu cerkev sv. Nikolaja ne imenuje: cerkev sv. Nikolaja v Zavodih so namreč podrli in zidali sedanjo v naselju. Dekan Jože Klemenčič je 2. junija 1798 prosil škofijsko pisarno, če lahko posveti na novo obnovljeno cerkev sv. Nikolaja v Babnem Polju. Ker je bila oblast pod cesarjem Jožefom II. naklonjena zapiranju podružnih cerkva, je v prošnji zapisal, da je cerkev na novo obnovljena. V resnici je šlo za povsem novo cerkev, ki so jo zgradili leta 1796.

Ustanovitev župnije Babno Polje

Ker je naselje Babno Polje od Starega trga pri Ložu (današnja občina Loška dolina) oddaljeno 14 km so si vaščani že dolgo želeli svojega duhovnika. Tako je občina Novo Babno Polje leta 1806 prosila škofijski ordinariat za lastnega dušnega pastirja. Prošnjo so utemeljili s tem, da je pozimi do župnijske cerkve sv. Nikolaja in nazaj šest do sedem ur hoda, zato je že dosti ljudi umrlo brez poslednjih zakramentov in otrok brez krsta. Prošnja je bila uslišana šele leta 1829, ko je bila ustanovljena samostojna lokalija Babno Polje, dne 14. oktobra 1830 pa je bil podpisani Jožef Grahek postavljen za prvega babnopoljskega lokalnega kaplana brez odvisnosti od prejšnje starotrške župnije.

Župnišče v Babnem Polju

Župnišče so leta 1830 zgradili sami Babnopoljci, 14. junija 1831 se je vanj vselil prvi lokalni kaplan Jožef Grahek.

Utrip 21. stoletja v župnijski cerkvi sv. Nikolaja v Babnem Polju

V župnijski cerkvi sv. Nikolaja, oskrbovana je iz župnije Stari trg pri Ložu, se obhajajo redne sv. maše ob nedeljah ob 8.30, prav tako ob vseh praznikih. Sv. maše se obhajajo tudi med tednom. V župnijskem poslopju sedanji kaplan Bojan Traven redno poučuje verski pouk. Cerkveni pevski zbor, ki ga sestavlja več kot 20 pevcev, pa skrbi da so nedeljska in praznična bogoslužja doživeta.

Detajl jaslic v župnijski cerkvi sv. Nikolaja v Babnem Polju

Prav tako mladi jasličarji, ki so pomembno poslanstvo prevzeli od nekoliko starejših Babnopoljcev in Babnopoljcev, v adventem času poskrbijo za izjemne jaslice.

Ob obhajanju godu sv. Florijana, zavetnikov gasilcev, je tudi t. i. Florijanova sv. maša. Na velikonočno nedeljo pa vstajenjska procesija.

Pred župnijsko cerkvijo sv. Nikolaja so v letu 2010 zgradili tudi poslovilno vežico, ki bolj ali manj posrečeno dopolnjuje veduto kraja.

Cerkev sv. Nikolaja v Babnem Polju ima že skoraj trideset let tudi centralno ogrevanje, na novo speljano električno napeljavo, obnovljene orgle na cerkvenem koru, obnovljen zvonik. Za to gre največ zasluge prav župniku Janezu Kebetu.

Literatura in viri:

Kebe, Janez. 1996. Loška dolina z Babnim Poljem I. del. Ljubljana: Družina.

Kebe, Janez. 2002. Loška dolina z Babnim Poljem II. del. Ljubljana: Družina.

Shuller, Theodor. 2004. Logaško okrajno glavarstvo. Logatec: Društvo Zeleni oblaki.

Povezani prispevki

Vodenje po Notranjsko-kraški regiji

Fotogalerija Notranjsko-kraške regije

Jaslice v župnijski cerkvi sv. Nikolaja v Babnem Polju

Organistka Alojzija Lipovec prejela zlati grb občine Loška dolina


Komentiraj

Obvezna polja so označena z *. Lahko pa uporabite tudi Facebook prijavo.