Babno Polje


V Babnem Polju od 5. marca 2011 deluje vaški odbor v sestavi: Berta Janež (predsednica) in ostali člani: Blaž Lipovac, Jože Ožbolt, Dušan Poje, Šoštarič Andrej, Anita Bajec, Drago Troha in Boris Bežan.

O delovanju vaškega odbora v Babnem Polju v letu 2011

Na čistilni akciji v Babnem Polju

Člani odbora so vestno in odgovorno sprejeli naloge. Na rednih sestankih potekajo pogovori in razprave o problemih, ki pestijo vaščane, nizajo se ideje in predlogi o izboljšanju kakovosti življenja v vasi.

V letu 2011 so realizirali kar nekaj dejavnosti:

– v spomladanskem času so izvedli čistilno akcijo v sodelovanju z ŠD Planjava Babno Polje, Lovsko Družino Babno Polje in PGD Babno Polje;

– začasno so rešili problematiko odvoza grezničnega mulja v čistilno napravo v Stari trg:

– na pobudo vaščanov in župana g. Janeza Komidarja je KPL obnovila in uredila čakalnico na postajališču v Babnem Polju;

Predsednica vaškega odobra s priznanjem za najlepšo vas v letu 2011

– vas je bila izbrana za najbolj urejeno vas v Loški dolini za leto 2011, kar je zasluga vaščanov Babnega Polja;

Spomenik civilnim žrtvam na Vražjem vrtcu v neposredni bližini Babnega Polja

– stekla je akcija ureditve spomenika na Vražjem vrtcu, saj v letu 2012 obeležujemo 70-letnico poboja civilnih žrtev iz Babnega Polja.

VAŠKI ODBOR BABNO POLJE

 


Komentiraj

Obvezna polja so označena z *. Lahko pa uporabite tudi Facebook prijavo.