Pohodniki PD TAM Maribor


Zavod Rihtarjeva domačija, zavod za izobraževanje, kulturo, razvedrilno in rekreacijsko dejavnost ter turizem je ustanovila Babnopoljka Alenka Veber. Ustanoviteljica je ustanovila zavod z dobrimi nameni in se zavezuje, da bo po najboljših močeh sodelovala pri upravljanju tega zavoda, se zavzemala za njegov napredek in razvoj. Zavod Rihtarjeva domačija (v nadaljevanju zavod) je nestrankarska in nevladna organizacija. Poslovni naslov zavoda je: Babno Polje 67, 1386 Stari trg pri Ložu.

Ustanoviteljica Zavoda Rihtarjeva domačija Alenka Veber

Zavod se ukvarja z delom na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, turizma, interpretiranja kulturne in naravne dediščine, ohranjanje kulturne in naravne dediščine, trajnostnega razvoja podeželja in sožitja z naravo, organizacijo prostočasnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnosti ter kulturno, raziskovalno, založniško, informacijsko in komunikacijsko dejavnostjo.

Namen zavoda je pomagati ljudem in drugim organizacijam pri doseganju izboljšanja kvalitete življenje na telesni, duševni in duhovni človeški razsežnosti. To bo zavod skušal doseči z organizacijo izobraževalnih prireditev, organiziranjem priložnostih muzejskih razstav, strokovnih ekskurzij, pohodih, turističnim vodenjem na območju Notranjsko-kraške regije in predavanjih, ter izdajanjem in založništvom publikacij s področja kulture, naravne dediščine, etnologije, antropologije, zgodovine, ekologije in turizma.

Na področju turizma bo zavod deloval na podlagi 41. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Ur. l. RS, št. 2/2004).

Babno Polje

Zavod si bo prizadeval za promocijo znanja o slovenski zgodovini ter dediščini in s tem tudi zdravega domoljubja med Slovenci ter si prizadeval za spodbujanje tesnejših vezi med matično Slovenijo, zamejstvom in tujino.

Zavod bo sodeloval pri pripravi in izvajanju projektov na področju ohranjanja naravne in kulturne dediščine ter vključevanja dediščine v kulturne, ekološke in druge oblike turizma.

Grad Snežnik

Zavod bo sodeloval pri razvoju svetovno prepoznavne turistične destinacije Zeleni kras. Spodbujal bo razvoj turizma v okviru turističnega območja ter sodeloval v okviru turističnega območja pri skupnem načrtovanju, oblikovanju in trženju turistične ponudbe. Prizadeval si bo za promocijo turistične ponudbe, vključeval aktivnosti turističnih in drugih društev, ki delujejo v javnem interesu ter druge dejavnosti, katerih izvajanje je v skladu z zakonom na ravni turističnega območja v javnem interesu.

Vključeval se bo v razvoj slovenskega podeželja z vključevanjem v nacionalne in evropske projekte.

 

 

 

Lokacija

Babno Polje 67,1386 Loška dolina

Komentiraj

Obvezna polja so označena z *. Lahko pa uporabite tudi Facebook prijavo.