Etnološka zbirka “Palčava šiša” v vasi Plešce je odprta za javnost od leta 2006 kot pomnik sožitja slovenske, hrvaške in nemške kulture na obmejnem delu obeh držav.

Palčava šiša, Plešce

Objavljeno , Marko Smole 0

Pomnik sožitja slovenske, hrvaške in nemške kulture na obmejnem delu obeh držav.