03 Arhiv PGD Babno Polje


Prostovoljno gasilsko društvo Babno Polje

90. obletnica ustanovitve društva

 

V soboto, 28. junija 2014, je PGD Babno Polje obeležilo 90. obletnico ustanovitve. Vabljeni k ogledu fotogalerije ter branju krajšega prispevka o zgodovini PGD Babno Polje. Besedilo in vse fotografije Foto Alenka Veber, Zavod Rihtarjeva domačija.

 

 

Ustanovitev društva in prva leta delovanja

Prostovoljno gasilsko društvo Babno Polje (PGD Babno Polje) je bilo ustanovljeno 19. julija 1924 na požrtvovalno pobudo šolskega upravitelja Milana Groma. Prva gasilska četa, ki je štela enaindvajset članov, je vsako nedeljo izvajala gasilske vaje. Prvi upravni odbor so sestavljali Milan Grom, Janez Konc, Alojz Maršič in Peter Poje.

Društvo si je v prvih letih delovanja prizadevalo, da bi kupilo potrebno gasilsko opremo ter v Babnem Polju postavilo gasilski dom. Že leto po ustanovitvi je občina Stari trg društvu podarila rabljeno brizgalno na ročni pogon, znaten del opreme pa so člani društva izdelali sami. Sodelovali so tudi pri kulturnem utripu kraja in priredili številne igre in veselice.

Pred prvo težjo preizkušnjo so se člani društva znašli 17. julija 1931, ko je ponoči zagorelo gospodarsko poslopje Franceta Pojeta – Lahovega. Požar se je zaradi vetra razširil tudi na sosednji poslopji. Pogorele so tri domačije. Babnopoljskim gasilcem so na pomoč priskočili tudi gasilci iz hrvaškega Prezida. S skupnimi močmi in naporom jim je uspelo ukrotiti ognjene zublje.

Velika gospodarska kriza (z začetkom leta 1929) in druga svetovna vojna (1939–1945) sta ohromili delovanje in razvoj društva. Med vojno so bile v kraju požgane številne domačije, življenje pa je izgubilo kar 53 babnopoljskih gasilcev. Hkrati s hudimi človeškimi izgubami je uničen tudi znaten del arhivskega gradiva o delovanju društva.

 

Druga polovica dvajsetega stoletja

 

Pomembna pridobitev povojne obnove Babnega Polja je bil 1. maja 1951 odprt zadružni dom, v katerem je svoje prostore dobilo društvo. Po šestih letih je društvo te prostore odstopilo podjetju Kovinoplastika Lož, ki je v kraj prineslo številna delovna mesta. A ne prostorska stiska ne pomanjkljiva gasilska oprema nista prostovoljnim članom vzeli volje in poguma za nadaljnje delo. Njihovo vnema ni bila neopažena. S pomočjo bližnjih gasilskih društev, podjetij, gasilskih zvez in domačinov ter predvsem z obilico prostovoljnega dela so člani društva počasi izpopolnjevali svojo opremo ter še vedno upali, da bodo nekoč dobili primerne prostore.

Eden izmed pomembnejših mejnikov v delovanju društva je leto 1974, ko je društvo praznovalo 50-letnico svoje ustanovitve. Ob tej priložnosti so 11. avgusta 1974 svečano odprli gasilsko orodišče v prostorih nekdanjega zadružnega doma. Malo več kot leto dni pozneje, 31. avgusta 1975, je društvo razvilo gasilski prapor.

Zaradi oddaljenosti sosednjih krajev si je društvo moralo prizadevati tudi za nakup gasilskega vozila. Kar tri četrtine sredstev zanj je zbralo društvo samo, četrtino pa je prispevala Gasilska zveza Cerknica. Člani društva so svoje prvo gasilsko vozilo pripeljali v Babno Polje 18. marca 1976.

Pomemben mejnik v delovanju PGD Babno Polje je bilo leto 1983, ko so prostori gasilskega orodišča prešli v njegovo trajno last; to je bilo dobro leto pred šestdesetletnico ustanovitve, ki jo je društvo zaznamovalo 19. avgusta 1984.

V gasilske vrste je bila leta 1988 sprejeta prva ženska gasilska desetina, novo prelomnico pa je za društvo pomenila tudi osamosvojitev Slovenije leta 1991. Babno Polje je postalo mejni prehod za mednarodni cestni promet z Republiko Hrvaško. Leta 2009 so tu odprli nov mejni prehod, ki ustreza schengenskim standardom.

Navkljub državni meji PGD Babno Polje še vedno nadaljuje desetletja dolgo sodelovanje s sosednjim Dobrovoljnim vatrogasnim društvom Prezid ter se po potrebi udeležuje tudi interventnih akcij.

Sedemdesetletnico ustanovitve je društvo zaznamovalo 14. avgusta 1994 in tedaj izrazilo veliko željo po pridobitvi novega vozila. Tega jim je uspelo dobiti šele leta 1999. Istega leta je bila v domači župnijski cerkvi sv. Nikolaja ob godu sv. Florijana, zavetnika gasilcev, tudi sveta maša. Tradicija se nadaljuje še danes.

 

Novo tisočletje, novi izzivi

 

PGD Babno Polje je ves čas do praznovanja 80. obletnice ustanovitve – to je zaznamovalo 17. julija 2004 – skrbelo za obnavljanje gasilskih prostorov. Nekdanje gasilsko orodišče je postalo gasilski dom, svoj prostor pa je v njem našla tudi prepotrebna oprema. Sejna soba je nemalokrat tudi prostor za druženje in dejavnosti drugih društev v kraju.

Ob raznih intervencijah in naravnih nesrečah ter čistilnih in drugih akcijah, tudi ob sodelovanju s sosednjimi društvi, PGD Babno Polje skrbi za nenehno izobraževanje svojih članov. Pomembno skrb namenjajo v društvu tudi pionirjem in mladincem. Ti se udeležujejo različnih tekmovanj na gasilskih kvizih ter na vajah spoznavajo življenje gasilcev.

Tako društvo kot celota kot njegovi posamezni člani so prejeli pomembna priznanja in odlikovanja.

V letu 2014 je v društvo vključenih več kot 100 članov, kar je skoraj tretjina vseh prebivalcev Babnega Polja. Skoraj polovica članov deluje kot prostovoljni gasilci, ostali člani pa so veterani, podporni člani, pripravniki, mladinci, pionirji in drugi.

Na občnem zboru društva 26. januarja 2013 je bilo izvoljeno novo vodstvo, ki ga sestavljajo člani upravnega odbora:

 

Denis Žagar, predsednik

Peter Troha, namestnik predsednika

Anton Janež, poveljnik

Janez Ožbolt in Simon Troha, podpoveljnika

Peter Urbiha, predstavnik mladine

Berta Janež, blagajničarka

Jelka Ožbolt, tajnica

Ivan Janeš, namestnik tajnika

 

PGD Babno Polje je vključeno v Gasilsko zvezo Loška dolina in Gasilsko zvezo Slovenija. Vključuje se tudi v življenje ostalih nevladnih organizacij (društva, zavodi, vaški odbor) ter sodeluje pri vseh večjih delovnih akcijah v kraju.

PGD Babno Polje je društvo z najdaljšo tradicijo v kraju.

 

NA POMOČ!

 

PGD Babno Polje

Babno Polje 3

1386 Stari trg pri Ložu

GSM 031 380 352

pgd.babnopolje@gmail.com

TRR: IBAN SI56–0202–8001–7948–740 (NLB, d. d.)

 

Izdalo in založilo

Prostovoljno gasilsko društvo Babno Polje

Babno Polje, 28. junij 2014, ob zaznamovanju 90. obletnice ustanovitve društva

Zanj Denis Žagar

Uredila Alenka Veber

Lektorirala Nuša Mastnak

Fotografije Arhiv PGD Babno Polje

Oblikovalska izvedba Camera, d. o. o., Ljubljana

Tisk Atelje 64, v 1000 izvodih

 

 


Komentiraj

Obvezna polja so označena z *. Lahko pa uporabite tudi Facebook prijavo.