01_Slovenski gozdarji v Franciji Foto Arhiv Zavod Rihtarjeva domacija


LOVSKE IN GOZDARSKE ZGODBE

dediscina_v_sole_banner_web

 

Zavod Rihtarjeva domačija v okviru DEKD vljudno vabi

4. oktobra 2014, ob 15.00 na prireditev

 

Lovske in gozdarske zgodbe Franka Trohe Rihtarjevega

 

logoDEKDSLO

 

 

Na Rihtarjevi gmajni, v bližini Trohove rojstne domačije (kilometer in pol hoje), bomo prisluhnili nekaterim gozdarskim in lovskim zgodbam notranjskega izseljenskega pisatelja – Franka Trohe Rihtarjevega. Spoznali bomo tudi gozdarsko orodje, ki so ga uporabljali gozdarji konec 19. in v začetku 20. stoletja. Iz domačega Babnega Polja je Frank Troha (1894–1980) kot mladenič v želji po boljšem življenju tik pred prvo svetovno vojno (1913) odpotoval v Združene države Amerike.

 

Avtor: Pavla Štrukelj, 1. 8. 1962 Voznik – »furman«, Jože Sterle, Podgora št. 20. Arhiv Slovenski etnografski muzej

Avtor: Pavla Štrukelj, 1. 8. 1962
Voznik – »furman«, Jože Sterle, Podgora št. 20.
Arhiv Slovenski etnografski muzej

Ob tej priložnosti bomo na Rihtarjevi gmajni razstavili tudi sedemnajst dokumentarnih fotografij, ki smo jih pridobili v Slovenskem etnografskem muzeju. Fotografije so bile posnete na območju današnje občine Loška dolina in med drugim prikazujejo življenje furmanov, gozdarjev in drugih poklicev.

Fotografije bodo povečane na format 500 x 700 mm.

 

02_Slovenski gozdarji v Franciji Foto Arhiv Zavod Rihtarjeva domacija

Slovenski gozdarji v Franciji. Troha je napisal obširno študijo o življenju gozdarjev tudi v Franciji. (Foto Arhiv Zavoda Rihtarjeva domačija)

Podobno kot so to v tistih časih storili mnogi njegovi sokrajani in mnogi Slovenci iz krajev, kjer je bilo življenje nevzdržno težko in kamor so prispele vesti o možnosti dobrega zaslužka v deželah onkraj Atlantika. Frank Troha je bil ob težaškem delu za zaslužek tudi kot kulturni delavec vseskozi tesno povezan s slovensko skupnostjo v ZDA, zato ga je v želji po zapisovanju svojih doživetij, opažanj in razmišljanj kmalu pritegnilo k sodelovanju s slovenskimi periodičnimi publikacijami v Ameriki. Med najpogostejšimi Trohovimi zgodnjimi zgodbami so pripovedi o gozdarjenju in o lovcih, v katerih se med seboj prepletajo opisi dogodkov v domovini in v Ameriki. Zapisi so značilni po reportažnem slogu: izstopajoči dogodek je navadno postavljen v okvir spominske refleksije, socialnega uvoda ali omembe posebnega trenutka, v katerem se rodi potek osrednjega dogodka v zgodbi. Položaj pripovedovalca se tako menja glede na časovno ali krajevno »oddaljenost«: v uvodni spominski perspektivi je pripoved mnogokrat oblikovana prvoosebno, v posrednem sporočanju zgodbe pa tretjeosebno. Pripovedno so močnejše osebnoizpovedne zgodbe, ki so značilne za zgodnejše obdobje pisateljevega dela, ko je moč spomina na otroštvo in mladostna leta polna razgibanih slik o domači pokrajini in njenih ljudeh, o družini in o nepozabnih dogodkih, ki zapisovalcu pomenijo več kot zgolj čustveno občutljivo pripovedno snov. Frank Troha vedno želi pritegniti z zanimivo motivacijo, dobro skicirano človeško figuro in značajsko podobo, še posebej pa z rastočo in napeto zgodbo, s humornim zasukom ali zgolj s potekom junakove (družinske) življenjske usode.

Vabilo

 

 

Zbirno mesto na javnem parkirišču pred ž. c. sv. Nikolaja nasproti Rihtarjeve domačije ob 14.30 uri, po uvodnem pozdravu bomo pot peš nadaljevali do Rihtarjeve gmajne (ok. 20 minut). Dostop z avtomobilom na Rihtarjevo gmajno na dan prireditve ni mogoč.

Vstop prost!


Komentarji(1) na članek Lovske in gozdarske zgodbe